Cursus Hands-on

Bij een Cursus Hands-on is het uitgangspunt niet een bepaald programma dat je beter wilt leren kennen, maar je eigen werkzaamheden. Bijvoorbeeld:

Een systeem opzetten voor informatie die je van allerlei kanten binnenkrijgt.
Een jaar-, project- of personeelsplanning opzetten.
Een database met klant- en/of productinformatie opzetten.
Rapporten, offertes, brieven of andere zakelijke teksten standaardiseren.
Informatie op een website bijhouden.

Zoals gezegd, dit zijn alleen een paar voorbeelden. In principe komt elke taak in aanmerking voor een Training Hands-on.

Werkwijze

In de training bespreek je eerst met de trainer wat je als doel van de training voor ogen hebt:

Om wat voor taak gaat het?
Wat is je werkwijze nu?
Hoe zou je het anders willen?

Mogelijk heb je zelf al een beeld van hoe je het wilt aanpakken. De trainer adviseert je hier vanzelfsprekend in en stelt eventueel alternatieve mogelijkheden voor. Doorgaans zal dit gaan over de vraag welk(e) Office-programma(s) je het beste voor deze taak kunt inzettten en hoe je die inzet. Dat kan elk Office-programma zijn en eventueel ook andere software, zoals:

Excel
Word
Outlook
PowerPoint
Acces
Publisher
Windows
OneDrive
WordPress.

Bij de keuze zijn jouw ervaring en wensen leidend.

Bestand op maat

Meestal komt er bij de uitvoering van een taak een speciaal Word-document, Excel-werkmap, Access-database of een ander bestand te pas. Het is in principe onderdeel van de training om zo’n bestand te maken. Vraagt dit op dat moment (te)veel kennis van zaken en ervaring, dan kan het efficiënter zijn om het bestand in overleg door de trainer te laten maken. De training richt zich dan op het werken met en aanpassen van het bestand.

Aanmelden en informatie

Wil je ook handiger en efficiënter leren werken? Laat je wensen weten of bel 0229 - 755 355 voor meer informatie.